Liếm lồn hồng rực của gái xinh Momo Honda, đạp xe nó! thằng sáu chở tôi thì chạy sau 2 thằng bi với hảo chạy lên đạp xe thằng kia, thấy thằng kia té mà thấy thương luôn, cái mặt cà xuống đường đang xớ rớ tính đứng dậy, phim sex dit nhau thì 2 thằng kia nhảy xuống xe đạp cho thêm mấy đạp rên ứ ứ nằm như con chó trúng gió, tôi tới leo xuống: đập! ba thằng kia đập thêm một hồi nửa, thấy thằng lồn nằm co rúm mặt mũi máu me be bét, tôi nói lôi nó lại đây tôi hỏi vài câu: mày biết sao