Sáng nào cũng cạn tinh trùng vì cô người yêu bướm cực khít Shen Nana, lồn lan, sâu vô tuốt bên trong, thật là kích thích tới tột cùng, cái đoạn tập trung hết sức mà dồn tinh trùng ra phía đầu cu, rút ra, dùng tay sục thêm hai cái nữa là bắn thẳng một phát vô mặt quỳnh, một phát nữa trúng vú lan, rồi lấy tay bôi tinh trùng ra cho dàn đều lên trên mặt quỳnh, phim sex trung quoc mấy chỗ dính vô mép thì quỳnh lè lưỡi ra liếm liếm nhìn thật là ngon, người ta nói tinh trùng với thuộc tính kết dính bôi lên mặt khi co lại sẽ làm